Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu — nie­dzie­la 22.11.2020 | 9.00

W naj­bliż­szym pro­gra­mie “To i owo nie tyl­ko o zdro­wiu” proponujemy:

 

? roz­mo­wę z mgr Szy­mo­nem Trze­bu­nia­kiem, psy­cho­lo­giem p, psy­cho­te­ra­peu­tą, spe­cja­li­stą cho­rób otępiennych
? dr Andrzej Zie­ziu­la, pul­mu­no­log powie jak dbać o nasz układ oddechowy
? zaj­rzy­my tak­że do maga­zy­nu “Nie­peł­no­spraw­ni Tu i teraz”
Kata­rzy­na Pie­tusz­ko zapra­sza o godzi­nie 9:00.