Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 10–12 lip­ca 2020 r.

Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 10–12 lip­ca 2020 r. Zapra­sza­my do lektury.

 

Link do pli­ku PDF Regio­nal­ny Infor­ma­tor Week­en­do­wy 10–12 lip­ca 2020 r.

Link do Stro­ny Masta Jele­nia Góra — wyda­rze­nia 12–17 lip­ca 2020 r. Stro­na Mia­sta Jele­nia Góra — wyda­rze­nia 12–17 lip­ca 2020 r.