Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

MONAR uza­leż­nie­nia i ich konsekwencje

poster SZDx200Spo­łecz­ne skut­ki uza­leż­nień, a przede wszyst­kim ich kon­se­kwen­cje dla rodzin osób uza­leż­nio­nych oma­wia dyr. MONAR – Żane­ta Marmon-Leśniak.

http://www.radiokson.pl/index.php/audycje/audycje-proobywatelskie/21-audycje/proo-szlachetne-zdrowie/298‑2019-10–10-monar-uzaleznienia-i-ich-konsekwencje

http://www.radiokson.pl/index.php

KSON www stopka proo niwx600