Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Tur­niej sza­cho­wy w Chłopach

szachyZapra­sza­my na Ogól­no­pol­ski Tur­niej Nie­wi­do­mych i Sła­bo­wi­dzą­cych w sza­chach w dniach 28.04–08.05.2017 w Chłopach/k. Miel­na (nad morzem).