Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapy­ta­nie ofer­to­we 01/01/2017 — zmia­na ter­mi­nu rozstrzygnięcia

zapytanie ofertowe1 260x167W związ­ku z trwa­ją­cy­mi nego­cja­cja­mi roz­strzy­gnię­cie zapy­ta­nie ofer­to­we­go nr 01/01/2017 prze­dłu­ża się do dnia 20 mar­ca 2017r.