Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Śla­dem naszych interwencji

viktoza Kil­ka tygo­dni temu pisa­li­śmy na naszych łamach o “Dyle­ma­tach cukrzy­ków” http://www.kson.pl/1589-dylematy-cukrzykow.

Dziś pro­po­nu­je­my zapo­znać się z odpo­wie­dzią z Mini­ster­stwa Zdrowia.

 

Mini­ster o…

 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds