Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Har­mo­no­gram szko­leń — “Pra­ca? — jestem na TAK!”

Uczest­ni­kom pro­jek­tu „Pra­ca? Jestem na TAK!: akty­wi­za­cja zawo­do­wa osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi” przy­po­min­my har­mo­no­gram zajęć/warsztatów pro­wa­dzo­nych przez AP Edu­ka­cja — Cen­trum Szkoleniowe.

 

1) Kurs języ­ka angiel­skie­go od pod­staw z ukie­run­ko­wa­niem na bran­żę hotelarsko-turystyczną 

data ilośćgodzin   dydak­tycz­nych
2016-07-047 godzin   lekcyjnych
2016-07-057 godzin   lekcyjnych
2016-07-067 godzin   lekcyjnych
2016-07-077 godzin   lekcyjnych
2016-07-087 godzin   lekcyjnych
2016-07-117 godzin   lekcyjnych
2016-07-127 godzin   lekcyjnych
2016-07-137 godzin   lekcyjnych
2016-07-147 godzin   lekcyjnych
2016-07-157 godzin   lekcyjnych
2016-07-187 godzin   lekcyjnych
2016-07-197 godzin   lekcyjnych
2016-07-207 godzin   lekcyjnych
2016-07-217 godzin   lekcyjnych
2016-07-227 godzin   lekcyjnych
2016-07-257 godzin   lekcyjnych
2016-07-267 godzin   lekcyjnych
2016-07-277 godzin   lekcyjnych
2016-07-287 godzin   lekcyjnych
2016-07-297 godzin   lekcyjnych
2016-08-017 godzin   lekcyjnych
2016-08-027 godzin   lekcyjnych
2016-08-037 godzin   lekcyjnych
2016-08-047 godzin   lekcyjnych
2016-08-057 godzin   lekcyjnych
2016-08-085 godzin   lekcyjnych

 

2) Pro­fe­sjo­nal­na obsłu­ga klienta 

datagodzi­na roz­po­czę­cia zajęćlicz­ba godzin
2016-07-1809:007
2016-07-1909:007
2016-07-2009:007
2016-07-2109:007
2016-07-2209:007
2016-07-2509:007
2016-07-2609:007
 RAZEM lipiec49
2016-08-0109:007
2016-08-0209:004
 RAZEM60

 

3) Pod­sta­wy e‑marketingu 

datagodzi­na roz­po­czę­cia zajęćlicz­ba godzin
2016-08-0909:007
2016-08-1009:007
2016-08-1109:007
2016-08-1909:007
2016-08-2209:007
2016-08-2309:007
2016-08-2409:006
2016-08-2509:006
2016-08-2609:006
2016-08-2909:006
2016-08-3009:006
 RAZEM72