Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

PFRON chwa­li Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych

 

PFRON chwa­li Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Niepełnosprawnych

Gościem dnia była Tere­sa Her­nik — Pre­zes PFRON. A oto jej wystąpienie:

 

Gość Dnia — Tere­sa Hernik

A oto trans­mi­sja całej naszej ponie­dział­ko­wej konferencji

 

Gościn­ni sprawni-⁠niepełnosprawni — spo­tka­nie promocyjne