Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Infor­ma­cja w spra­wie zapy­ta­nia ofer­to­we­go NR 8/2015

INFOR­MU­JE­MY, ŻE ZAPY­TA­NIE OFER­TO­WE NR 8/2015 ZOSTA­ŁO UNIEWAŻNIONE