Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Bez­płat­ne warsz­ta­ty żeglar­skie dla osób nie­peł­no­spraw­nych 2015

W Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Żeglar­stwa i Tury­sty­ki Wod­nej Giżyc­ko (www.sail-mazury.pl) odbę­dą się „Warsz­ta­ty Żeglar­skie Osób Niepełnosprawnych”.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds