Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zakła­dy Pra­cy Chro­nio­nej w Jele­niej Górze

1.Zakład Usług Gospo­dar­czo – Socjal­nych „Ante­ma” Sp. z o.o.

 • al. Jana Paw­ła 8 a,
 • 58 – 506 Jele­nia Góra
 • tel. 75/755 72 70, 75/755 70 03
 • www.antema.pl

 

2.Spółdzielnia Usłu­go­wa „Piast”. Zakład Pra­cy Chro­nio­nej – Odział Jele­nia Góra

 • ul. Obroń­ców Poko­ju 26 a,
 • 58 – 500 Jele­nia Góra
 • tel. 75/753 27 83
 • www.piast.info.pl

 

3.„Wirex” Sp. z o.o. Zakład Pra­cy Chronionej

 • Karo­la Miar­ki 42
 • 58 – 500 Jele­nia Góra,
 • tel. 75/767 82 44, 767 82 45
 • www.wirex-sc.com.pl

 

4.„Simet” S.A. Zakład Pra­cy Chronionej

 • Karo­la Miar­ki 42
 • 58 – 500 Jele­nia Góra,
 • tel. 75/767 82 44, 767 82 45
 • www.simet.com.pl

 

5.„Proinval” S.A. PPU Zakład Pra­cy Chronionej

 • ul. Woje­wódz­ka 5 a,
 • 58 – 560 Jele­nia Góra,
 • tel. 75 755 93 17,
 • fax. 75 753 84 89

 

6.„Meblobuk” S.j. PPHU Zakład Pra­cy Chro­nio­nej Sklep Meblowy

 • ul. Sygie­tyń­skie­go 12,
 • 58–506 Jele­nia Góra,
 • tel. 75 647 24 32

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds