Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Kon­fe­ren­cja pra­so­wa z Janu­szem Rokickim

Kon­fe­ren­cja pra­so­wa z Janu­szem Rokic­kim, nie­peł­no­spraw­nym kulomiotem.

Klik­nij link poni­żej aby prze­czy­tać więcej.