W Karkonoskim Sejmiku Osób Niepełnosprawnych podsumowano akcję zbierania 1% podatku od osób fizycznych za rok 2019.  Darczyńcy jak zwykle byli wrażliwi na prośby fundacji, organizacji pozarządowych i rodzin ze szczególnymi potrzebami przekazując na konto KSON 900 darczyńców przekazało 28 obdarowanym kwotę prawie 64,000 zł.  Kwoty darowizny wynosiły od kilkudziesięciu złotych do kilkunastu tysięcy złotych z przeznaczeniem na cele ochrony zdrowia i rehabilitację.

         Jak zwykle Sejmik dokonał przekazania poszczególnych kwot osobom wskazanym w deklaracjach bez żadnych potrąceń. Akcja zbierania 1% trwa już ponad 10 lat. Nie publikujemy osób obdarowanych ponieważ w latach poprzednich po takiej publikacji stały się one przedmiotem wyjątkowo agresywnego hejtu.

         Nie mniej jednak w imieniu obdarowanych wszystkim darczyńcą serdecznie dziękujemy.

         Przypominamy także, że od stycznia 2021 roku rozpoczyna się kolejny okres w którym osoby fizyczne i przedsiębiorcy będą mogli w sposób uregulowany prawem wspierać potrzeby osób niepełnosprawnych.