Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

KOMU­NI­KAT ORGA­NI­ZA­CYJ­NY OGÓL­NO­POL­SKI TUR­NIEJ OSÓB NIE­WI­DO­MYCH I SŁA­BO­WI­DZĄ­CYCH W SZA­CHACH O „PUCHAR PODKARPACIA”

chess tournament