Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Roz­strzy­gnię­cie:

DOTY­CZY ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO 02/01/2019

INFOR­MU­JE­MY, ŻE NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZĄ OFER­TĘ ZŁO­ŻYŁ: DPC A. DANY­LY­CZEN­KO SPÓŁ­KA J. I Z TYM OFE­REN­TEM ZOSTA­NIE ZAWAR­TA UMO­WA NA PRZE­PRO­WA­DZE­NIE AUDYTU.

DOTY­CZY ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO 03/01/2019

INFOR­MU­JE­MY, ŻE NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZĄ OFER­TĘ ZŁO­ŻYŁ: MAR­KE­TING KON­SUL­TING “PAJĄK I PART­NE­RZY” I Z TYM OFE­REN­TEM ZOSTA­NIE ZAWAR­TA UMO­WA NA PRZE­PRO­WA­DZE­NIE AUDYTU.

DOTY­CZY ZAPY­TA­NIA OFER­TO­WE­GO 04//01/2019

INFOR­MU­JE­MY, ŻE NAJ­KO­RZYST­NIEJ­SZĄ OFER­TĘ ZŁO­ŻYŁ: MAR­KE­TING KON­SUL­TING “PAJĄK I PART­NE­RZY” I Z TYM OFE­REN­TEM ZOSTA­NIE ZAWAR­TA UMO­WA NA PRZE­PRO­WA­DZE­NIE AUDYTU.