Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Jak oswo­ić lęk przed samotnością

samotnośćKar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych w Jele­niej Górze zapra­sza do uczest­nic­twa w warsztatach

„JAK OSWO­IĆ LĘK PRZED SAMOTNOŚCIĄ”

Warsz­ta­ty pro­wa­dzi psy­cho­log Ewa Kny­chas w każ­dy pią­tek w sie­dzi­bie KSON Jele­nia Góra,
Osie­dle Robot­ni­cze 47 A

  • 1 lute­go 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo
  • 8 lute­go 2019 r. godz. 11.oo — 13.oo
  • 15 lute­go 2019 r. godz. 11.oo – 13.oo 

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds