Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zapro­sze­nie na Spo­tka­nie Opłat­ko­we Osób Nie­peł­no­spraw­nych — 2019 r.

spotkanie opłatkowe2019