Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Apel Pre­zy­den­ta

Treść w załączniku.