Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

W załą­cze­niu ogło­sze­nie wyni­ków zapy­ta­nia ofer­to­we­go nr 3/2014 wraz z wybo­rem Wykonawcy

Szcze­gó­ły w załączniku: