Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Z kij­ka­mi po zdro­wie i radość Edy­cja II 2014

Wyciecz­ka II — 30 sierp­nia 2014 roku sobo­ta. Zbiór­ka godz. 10:00 KSON ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A. Wyjazd spod KSON auto­ka­rem w kie­run­ku Szklar­ska Porę­ba – Dol­na sta­cja wycią­gu. Wymarsz na tra­sę: wodo­spad Kamień­czyk. Spo­tka­nie przy ogni­sku ze śpie­wem i kieł­ba­ska­mi. Zej­ście do auto­ka­ru na par­king powrót do Jele­niej Góry.

KAMPANIA "I'M JUST LIKE YOU"


This will close in 20 seconds