Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Ulgi i udo­god­nie­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w mie­ście Legnica

Ulgi i udo­god­nie­nia dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią w mie­ście Legni­ca. Wię­cej w załączniku.