Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

O Nas

POD­STA­WO­WE DANE:

Kar­ko­no­ski Sej­mik Osób Nie­peł­no­spraw­nych jest związ­kiem sto­wa­rzy­szeń i innych osób prawnych

Data zało­że­nia: 27.03.2001 r.

Sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go: 8.03.2004 r.

Ostat­nie XVI Wal­ne Zebra­nie KSON: 10.05.2011 r.

KRS: 0000100516

NIP: 611–24-47–442

REGON: 231127859

Adres: 58–500 Jele­nia Góra ul. Osie­dle Robot­ni­cze 47A

Tel.: (0–75) 75–242-54

E‑mail: biuro@kson.pl

Kon­to: ING Bank Ślą­ski 43 1050 1751 1000 0023 2824 0938
dla 1 % — ING Bank Ślą­ski 11 1050 1751 1000 0023 2941 5117