Logo Karkonoskiego Sejmiku Osób niepełnosprawnych

Zebra­nie Zało­ży­ciel­skie Sto­wa­rzy­sze­nia Niedosłyszących